EU:s WEEE-direktiv

Vad är WEEE?

Vad är WEEE?

WEEE-direktivet (Waste Electrical or Electronic Equipment) kräver att länder ska maximera separationen av elprodukter från annat avfall, och processera dessa objekt på ett miljövänligt sätt.

Gamla elprodukter

Gamla elprodukter

Mängden elektriskt avfall ökar mer än något annat avfall i Storbritannien. Många gamla elprodukter kan repareras eller återvinnas för att spara på naturresurserna och minska miljöpåverkan. Om du inte återvinner kommer det elektriska avfallet hamna i deponierna där farliga substanser kan läcka ut i naturen och förgifta vatten och mark, skada djurlivet och människors hälsa.

Alla elprodukter är numera försedda med en symbol som består av en överkryssad avfallstunna för att påminna om att den elektriska produkten ska återvinnas. Vi ber dig att inte slänga elprodukter bland soporna.

Vi hjälper till att återvinna ditt elektriska avfall

Vi hjälper till att återvinna ditt elektriska avfall

Tillverkare av elektriska och elektroniska produkter är med WEEE-direktivet förpliktade att bidra ekonomiskt till återvinningen av hushållens elektriska avfall. Wiggle Ltd avlastar sina leverantörer genom att delta i Volpak's Distributor Takeback Scheme (DTS). Registreringsnummer: 5837.

Avsikten med programmet är att alla registrerade företag ska bidra till kostnaden att driva din lokala återvinningsstation och bidra till utbyggnaden av en nationell struktur för att ta hand om elektriskt och elektroniskt avfall.

Om du lämnar ditt elektriska avfall på en av de registrerade återvinningsstationerna kan du vara säker på att avfallet återvinns och inte läggas i deponi.

Varför vi deltar i programmet

Varför vi deltar i programmet

Nu förtiden har alla kunder tillgång till återvinningsstationer där de kan lämna in gamla elprodukter. Detta är ett krav som regleras i EU-direktivet WEEE och i svensk lagstiftning. Lagstiftningens avsikt är att:

  • Tillvarata materialet från gamla elprodukter genom att återvinna det istället för att lägga det i deponi.
  • Förhindra den skadliga miljöpåverkan som är effekten av att elektriskt avfall rutinmässigt läggs i deponier.

Eftersom vi är ett miljömedvetet företag har vi valt att gå samman med andra återsäljare och gå med i "Distributor Take Back Scheme". Tack vare programmet har vi kunnat ta vårt ansvar och förbättrat våra kunders återvinningsmöjligheter.

Hur fungerar det i praktiken?

Hur fungerar det i praktiken?

Våra kunder kan lämna in gamla elprodukter till sin kommunala återvinningsstation. Vi ber dig att tänka på att elprodukterna kommer att genomgå ytterligare behandling under återvinningsprocessen. Tänk på detta när du lämnar in dem för återvinning.

De ekonomiska resurserna som samlats in genom "Distributor Take Back Scheme" har delat mellan alla brittiska kommuner så att de kan använda resurserna till att förbättra återvinningsmöjligheterna.
Tillverkarna kommer sedan se till att de inlämnade elprodukterna tas om hand och återvinns.

Var ska jag lämna in avfallet?

Var ska jag lämna in avfallet?

Vid den återvinningsstation som passar dig bäst. Uttjänade elprodukter ska inte slängas med övrigt hushållsavfall.

Du kan hitta din närmsta avfallstation på www.recycle-more.co.uk
(du söker med ditt postnummer).