Tvåstegsverifiering

Vad är tvåstegsverifiering?

Vad är tvåstegsverifiering?

Tvåstegsverifiering är en funktion som gör inloggningen till ditt konto extra säker.

Varför tvåstegsverifiering?

Varför tvåstegsverifiering?

Om du använder samma lösenord på flera hemsidor ökar risken för att ditt lösenord blir stulet. Med hjälp av tvåstegsverifiering stärks ditt Wiggle-kontos säkerhet, även om ditt lösenord skulle hamna i fel händer.

Hur fungerar det?

Hur fungerar det?

Efter att du aktiverat tvåstegsverifiering för ditt konto kommer inloggningsproceduren se lite annorlunda ut.

1. Du behöver ha din mobiltelefon till hands.

2. Logga in som vanligt.

3. Hemsidan kommer att be dig om engångskoden som visas i din autentiseringsapp.

4. Ange koden och logga in.

Vad behöver jag?

Vad behöver jag?

För att fullfölja verifieringsprocessen behöver du din mobiltelefon och en autentiseringsapp. Sök efter "autentiseringsapp" i appbutiken på din mobil om du inte redan har en installerad.

Tryck sedan på "Aktivera", så hjälper vi dig vidare.

Aktivera tvåstegsverifiering

Aktivera tvåstegsverifiering

Du kan aktivera tvåstegsverifiering i Ditt konto.

Så aktiverar du tvåstegsverifiering:

  1. Gå till Ditt konto och välj Aktivera tvåstegsverifiering.
  2. Välj Aktivera.
  3. Följ instruktionerna på skärmen.

Stäng av tvåstegsverifiering

Stäng av tvåstegsverifiering

Du kan stänga av tvåstegsverifiering i Ditt konto.

Så stänger du av tvåstegsverifiering:

  1. Gå till Ditt konto och välj Hantera tvåstegsverifiering.
  2. Ange din engångslösenkod eller återställningskod för att stänga av tvåstegsverifiering.
  3. Öppna din autentiseringsapp.
  4. Ange engångskoden som visas i din autentiseringsapp eller ange din återställningskod.
  5. Välj Stäng av tvåstegsverifiering.

Återställningskod

Återställningskod

När du aktiverar tvåstegsverifiering kommer du att tilldelas en kod för kontoåterställning.

Om du skulle förlora åtkomst till din autentiseringsapp behöver du återställningskoden för att få tillgång till ditt konto.

Det är viktigt att spara återställningskoden på en säker plats efter att du aktiverat tvåstegsverifiering. Det är enda tillfället då återställningskoden kommer att visas.