Hållbarhet

Hållbarhet på Wiggle

Hållbarhet på Wiggle

Wiggle gör viktiga framsteg i sin strävan efter en mer hållbar framtid. Många av våra produkter finns till just för att njuta av naturen, och det är viktigt för oss att göra vad vi kan för att skydda den. Vi jobbar för att minska vår miljöpåverkan och hitta nya, innovativa sätt att driva vårt företag. Även om vi redan förbättrats vill vi fortsätta utmana oss själva.

I takt med att vi ökar vår insats vill vi även gärna delge några av de åtgärder vi redan vidtagit. Vi vill också ta tillfället i akt att belysa några av de senaste initiativen som tagits av våra kollegor, och informera om några av de planer vi har för framtiden.

 

Wiggles hållbarhetshöjdpunkter år 2020

Wiggles hållbarhetshöjdpunkter år 2020

Emballage:

All kartong som används i vår förpackningsprocedur är gjord av 100 % återvunnet material, och vid slutet av 2020 kommer all kartong som används i våra leveranslådor också vara 100 % återvunna. Vi köper all vår kartong från en miljömedveten leverantör som gör sitt eget biobränsle. Detta ger tillräckligt med naturgas för att värma upp tillverkningsanläggningen, och räcker även till 60 % av energin som krävs för själva tilverkningen.

Wiggles åtagande att följa alla föreskrifter betyder också att vi endast använder FSC-godkända tillverkare.

Vi granskar också våra förpackningar för att, där det är möjligt, minska mängden vi använder. Detta inkluderar att ta bort metallnitar från våra cykellådor, för att underlätta återvinningsprocessen.

Plast:

Vi tar stegvis bort plast från vår försöjningskedja där det är möjligt, men plast förblir ett av de bästa sätten att skydda din beställning vid förvaring och under transport. Våra fraktpåsar tillverkas nu av 80 % återvunnet material, och vi jobbar tillsammans med våra leverantörer för att öka andelen återvunna material ytterligare. Vi fortsätter att utveckla våra förpackningar och har som mål att minska mängden plastpåsar vi använder genom att istället använda kartongkuvert i framtiden.

Även om återvunnen plast är bättre för miljön än ny plast, är det allra bästa alternativet att utesluta plast helt och hållet. År 2021 kommer vi att ha tagit bort plasttejp från våra fraktlådor, och istället använda återvinningsbar papperstejp. Vi kommer också att utesluta fyllnadsmaterial i plast, och ersätta det med ett 100 % återvunnet och 100 % återvinningsbart pappersalternativ.

Utsläpp:

Som återförsäljare kommer varutransport alltid spela en viktig roll i vår verksamhet. Vi jobbar dock hårt för att minska antalet transporter vi gör varje år, och har redan gjort viktiga ändringar för att verkställa detta. Vid slutet av 2021 kommer vi att ha minskat vår transportsträcka med nästan 16 100 mil, och kommer att fortsätta arbeta med våra kurirer för att hitta fler miljövänliga sätt att leverera din beställning.

Vi har jobbat hårt för att minska huvudkontorets koldioxidutsläpp, och har uppnått en minskning på 70 % under de senaste tre åren.

Vid slutet av 2020 kommer alla våra anläggningar ha laddstationer för elbilar installerade.

Våra åtgärder

Våra åtgärder

  • Stöttar vårt utskott som regelbundet granskar våra hållbarhetsmål, objektiv och framsteg.
  • Uppnår eller överskrider alla befintliga miljöföreskrifter.
  • Anpassar oss efter nya miljömässiga lagstiftningar och föreskrifter i god tid.
  • Övervakar och granskar alla våra nuvarande och framtida energikrav, och identifierar de mest hållbara tillgängliga lösningarna.
  • Använder återvunna material där det är möjligt, inklusive till förpackningar.
  • Följer ett avfallshanteringssystem med zero landfill-policy, och återvinner alla återvinningsbara material med hjälp av våra avfallshanteringspartners.
  • Mäter och tar ansvar för vår miljöpåverkan med ständigt progressiva mål.
  • Tar hänsyn till miljön i våra inköp av tjänster och varor.
  • Jobbar med våra leverantörer för att stötta deras hållbarhetsplaner.
  • Inför lokaliserade och specifika utvecklingsplaner.

Även om vi tagit många positiva och viktiga steg, vet vi att vi fortfarande kan göra mer. Hållbarhet är hjärtefrågan i vår strategi och framtidsplanering, och även om det finns mycket mer att göra, hoppas vi att du stöttar de steg Wiggle tagit och fortsätter att ta. Vi fokuserar kontinuerligt på att agera med både dig som kund och den ömtåliga miljö där vi har privilegiet att använda våra produkter i åtanke.