Sociala medier och tävlingar

Sociala medier

Besök vår Facebooksida!

Vi som arbetar på Wiggle är entusiastiska cyklister, löpare och triatleter och har därför mycket att dela med oss av. Anslut dig till de tusentals fans som hittat till vår Facebook-sida och håll dig uppdaterad med de senaste bilderna, recensionerna, videorna, nyheterna, evenemangen, erbjudandena och tävlingarna. Tack vare våra översättare kan vi posta meddelanden på följande språk: svenska, japanska, spanska, franska, italienska, holländska, tyska, ryska och kinesiska.

Besök vår officiella Facebook-sida här.

Följ oss på Twitter

Wiggles twitterfeed är det bästa stället att uppdatera sig om de senaste erbjudandena, tävlingarna och nyheterna från Wiggle, via din dator, telefon eller padda. Följ Wiggle på Twitter här: http://www.twitter.com/wiggle_sport

Följ oss på Instagram

Oavsett om det är ett sportevenemang eller en ny produktlansering som står på agendan kan du alltid uppdatera dig om det senaste genom att följa oss på Instagram. Vi närvarar alltid vid viktiga händelser och delger dem gärna med dig.

Hämta inspiration och häng med på resan på @wiggle_sport

 

Spana in Wiggles YouTube-kanal

Vår YouTube-kanal innehåller en mängd underhållande och informativa videos från våra leverantörer, atleter och evenamang. Den är en utmärkt källa till information om våra produkter och vad vi sysslar med. Kolla in våra videos här: //www.youtube.com/wiggle

Juridiskt ansvar: Wiggle gör inte anspråk på äganderätt till det innehåll som du lägger upp. Istället överlåter du härmed åt Wiggle en icke-exklusiv, fullt betald, royaltyfri, överförbar, överlåtningsbar och global licens att nyttja det innehåll som du lägger upp.

Lämna ett kundomdöme och vinn

Lämna ett kundomdöme och vinn

Skriv en kundrecension för att vara med vid utlottningen av ett presentkort värt £100!

I början av varje månad drar vi slumpmässigt en lycklig vinnare bland alla de kundrecensioner vi fått in under föregående månad. Vinnaren får ett presentkort värt £100, endast för att skriva några ord om en köpt produkt!

ALLA våra kunder över hela världen som skriver en kundrecension på sitt modersmål deltar i utlottningen!

Hur skriver jag en kundrecension?

 • Skriv så utförligt som möjligt.
 • Försök väga nackdelar mot fördelar och ge en ärlig åsikt.
 • Du kan ladda upp bilder och videor av produkten.

Ta en titt i vår manual för kundrecensioner om du vill ha mer hjälp:

Riktlinjer för kundrecensioner

Allmänna villkor

 1. Under den första hela veckan i varje kalendermånad dras en slumpmässig vinnare bland alla de som lämnat en kundrecension på sitt modersmål under den föregående månaden. Till exempel kommer vinnaren dras bland kunder som lämnat en kundrecension under februari månad under den första hela veckan i mars.
 2. Vi använder oss av tidszonen GMT för att avgöra vilken månad en kundrecension lämnats in.
 3. Priset är ett presentkort värt £100 som kan användas för att köpa varor på vår webbsida.
 4. Presentkortet är personligt och kan inte ges bort.
 5. Endast en lycklig vinnare kommer att få ett presentkort värt £100 att handla för på vår webbsida!
 6. Kunder som recenserar flera produkter kommer att delta i utlottningen med samma antal lotter.
 7. Recensionen måste skrivas på kundens modersmål.
 8. Wiggle förbehåller sig rätten att ändra priset till något annat värt lika mycket utan förvarning.
 9. Wiggle förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren utan förvarning. Det är kundens ansvar att hålla sig informerad om de senaste ändringarna.

Allmänna villkor för våra tävlingar

Allmänna villkor för våra tävlingar

 1. Tävlingen organiseras av Wiggle Ltd, 1000 Lakeside, Suite 310, Third Floor N E Wing, Portsmouth, Hampshire, PO6 3EN, Storbritannien.
 2. De allmänna villkoren tillsammans med reglerna i tävlingsinformationen utgör tävlingsreglerna (härefter reglerna) och gäller för alla våra tävlingar (härefter tävlingen) på www.wiggle.se, om inte annat anges. Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner deltagarna de allmänna villkoren.
 3. Wiggle Limited förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller ändra tävlingen, de specifika reglerna för tävlingen och de allmänna villkoren när helst man vill utan förvarning. Ändringarna kommer att publiceras på www.wiggle.se eller i den specifika tävlingsinformationen eller i de allmänna villkoren. Du kan få en kopia av reglerna genom att skicka ett adresserat och frankerat kuvert till: Wiggle Ltd, 1000 Lakeside, Suite 310, Third Floor N E Wing, Portsmouth, Hampshire, PO6 3EN, Storbritannien.
 4. I händelse av en tvist rörande reglerna, tävlingsinformationen, utförandet, resultatet eller rörande allt annat i samband med en tävling ska Wiggles beslut vara slutgiltigt. Ingen vidare diskussion eller mejlväxling kommer vara tillåten rörande ämnet.
 5. Tävlingsreglerna och bestämmelserna regleras av brittisk lagstiftning.
 6. Tävlingsdeltagare måste vara 18 eller äldre.
 7. Tävlingsanmälan måste göras på det sätt som anges i tävlingsinformationen och lämnas in före slutdatumet. Anmälningar som inte uppfyller ovanstående villkor kommer att diskvalificeras.
 8. Vissa tävlingar kräver specifika deltagarvillkor, t.ex. att kunna uppvisa ett giltigt pass eller visum m.m.
 9. Anställda vid Wiggle Limited eller vid andra företag som medverkar till tävlingen, eller, om det är befogat, leverantörer som berörs av en viss tävling, eller medie- eller reklamföretag med koppling till Wiggle Limited, eller webbföretag med koppling till Wiggle Limited eller sådana juridiska personers dotterbolag eller samarbetspartners, deras ombud eller deras familjemedlemmar eller person som delar hushåll med ovanstående får inte delta i tävlingen. Wiggle Limited förbehåller sig rätten att kontrollera en deltagares rätt att delta i tävlingen.
 10. Wiggle Limited utser vinnaren ensamt och inga priser kommer att ges som en följd av en deltagares eller någon annans, på en deltagares vägnar, orättmätiga handlingar.
 11. Vinnaren kommer att meddelas på det sätt och inom den tidsperiod som angetts i tävlingsinformationen. Underlåtelse att svara på meddelandet eller om meddelandet inte kan delges vinnaren på det sätt som anges i tävlingsinformationen, inom den utsatta tiden, kan leda till diskvalificering och att en ny vinnare utses. Vinnaren dras vanligtvis inom 2 veckor efter slutdatumet för tävlingen.
 12. Vinnaren eller vinnarnas namn kan komma att publiceras på Wiggle Limiteds webbsida eller på andra webbsidor med koppling till Wiggle Limited.
 13. Vinnaren kommer att väljas slumpmässigt bland alla deltagaranmälningar som kvalificerar för tävlingen, om inte annat anges i tävlingsinformationen, inom 28 dagar från det slutdatum som anges i tävlingsinformationen. Wiggles Limiteds beslut är slutgiltigt och är inte öppet för diskussion.
 14. Om en deltagare diskvalificeras från tävligen kan Wiggle Limited ensamt bestämma om en ersättare ska utses. Ersättaren kommer att väljas utifrån samma kriterier som den ursprungliga deltagaren och kommer att vara tvungen att följa reglerna.
 15. Inget köp är nödvändigt. Du kan också anmäla ditt deltagande genom att skicka ett mejl med namn och kontaktuppgifter till competitions@wiggle.co.uk
 16. Wiggle Limited kan inte hållas ansvarig för tävlingsdeltagares skador, förluster, personskador eller besvikelser som är en följd av deras deltagande i tävlingen eller en följd av mottagandet av priset.
 17. Wiggle Limited kan inte hållas ansvarig för tekniska eller andra problem på telefonnät eller linjer, internetbaserade datorsystem, servrar eller leverantörer, datorutrustning, fel på programvara, eller för mejl eller anmälningar som inte kommit in på grund av tekniska problem eller överbelastning på nätet eller telefonnätet eller andra webbsidor eller en kombination av ovanstående, inte heller för skador på en deltagares eller en annan persons dator eller telefon som en följd av eller i samband med deltagande i tävlingen.
 18. Personuppgifter: Deltagarnas personuppgifter kommer endast att användas i överenstämmelse med brittisk lagstiftning och kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ett uttryckligt samtycke.