Information om kontosäkerhet

Information gällande kontosäkerhet

Här hittar du råd och vägledning gällande misstänkt aktivitet på våra kunders konton.

Om du har upptäckt aktivitet på ditt konto som du inte känner igen, kan du kontakta Wiggles säkerhetsexperter på accountsecurity@wiggle.com. På så vis får du prioriterad tillgång till vårt team som endast ägnar sig åt kontosäkerhet.

 

Så skyddar Wiggle din information

Våra system är starka, moderna och uppdateras hela tiden med nya säkerhetsfunktioner som håller dina uppgifter säkra.

Här är bara några av de steg vi tar för att skydda dina uppgifter:

 • Dina kontouppgifter lagras på en säker och krypterad databas i ett privat, begränsat och specialiserat datacenter i Storbritannien.
 • Dina kortuppgifter lagras inte på vår hemsida. De är krypterade och kan varken ses eller nås även om bedragaren får tillgång till dina inloggningsuppgifter från en källa utanför Wiggle.
 • Vi har automatiska, omedelbara varningar som meddelar dig om dina kontouppgifter har ändrats.
 • Om du ändrar ditt kontos mailadress kommer alla sparade betalningsmetoder automatiskt att raderas.

 

Så kan du skydda dig själv mot bedrägeri

Här är några ytterligare tips för hur du kan gå till väga för att skydda dig själv och hålla dina inloggningsuppgifter säkra.

 • Kontrollera om din mailadress drabbats vid tidigare dataintrång, t.ex. via  https://haveibeenpwned.com/
 • Använd olika lösenord för olika hemsidor, särskilt för bankärenden och shopping.
 • Använd starka lösenord.
 • Använd endast sidor med URL-adresser som börjar med ”HTTPS:”.
 • Uppdatera ditt lösenord regelbundet. Du kan ändra ditt Wiggle-lösenord här.
 • Uppdatera mjukvaran på alla dina enheter.
 • Om du mottagit ett meddelande att ditt konto har drabbats rekommenderar vi starkt att du återställer ditt lösenord.
 • Om du upptäckt misstänkt aktivitet, kontakta våra säkerhetsspecialister på accountsecurity@wiggle.com.

 

Uppdatering gällande ytterligare säkerhetsåtgärder

Efter enskilda händelser i juni 2020 där Wiggle-konton använts bedrägligt, har Wiggle vidtagit ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter på ett bättre sätt. De är följande:

 • Som ett extra försiktighetsmått har Wiggle kontaktat alla kontoinnehavare som gjort ändringar på sina Wiggle-konton under de senaste 31 dagarna.  Vi har tillfälligt låst dessa konton och kontrollerar med kontoinnehavaren att ändringar som gjorts är avsiktliga.
 • Vi har återställt lösenorden för alla konton som kan ha drabbats av bedräglig aktivitet.
 • Vi har skapat en ytterligare säkerhetsvägg genom att be våra kunder fylla i sina kortuppgifter på nytt när de lägger beställningar.
 • Vi har frivilligt tagit kontakt med Information Commissioners Office och kommer att fortsätta arbeta enligt deras riktlinjer.
 • Vi har gett offentliga uttalanden på sociala medier för att förklara situationen för våra kunder och be dem ändra sina lösenord som en försiktighetsåtgärd.

Kontosäkerhet förblir av högsta vikt för Wiggle, och vi fortsätter att jobba hårt för att garantera kunduppgifters säkerhet.